Pri izdelavi spletne strani sva uporabila sledeče vire:

[1] Rastrske slike in vektorska grafika (b.d.). Pridobljeno s: https://anzeljg.github.io/rin2/book2/2204/index16.html

[2] Fulton W. (b.d). A few scanning tips- TIFF. Pridobljeno s: https://www.scantips.com/basics9t.html

[3] Rugelj, J. (2019). Zapiski predavanj pri predmetu Večpredstavnost in hipertekst. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

[4] Wikipedia.(b.d) Scalable Vector Graphics. Pridobljeno s: https://en.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphics

[5] ENKI.(b.d) Kaj je infografika. Pridobljeno s: https://www.enki.si/blog/kaj-je-infografika

[6] Piktochart.(b.d) Pridobljeno s: https://piktochart.com/

[7] Google charts.(b.d) Pridobljeno s: https://developers.google.com/chart

[8] Avi format (b.d.) https://en.wikipedia.org/wiki/Audio_Video_Interleave

[9]  MIDI format (b.d.) https://en.wikipedia.org/wiki/MIDI