Video AVI

AVI (Audio Video Interleaved) je format, ki ga je naredil Microsoft za predvajanje video, video-audio in tudi samo audio datotek na Microsoftovem operacijskem sistemu. Struktura AVI temeleji na Resource Interchange File Format (RIFF), ki deluje tako, da datoteke razdeli na različne bloke oz strukture. 

V obliki RIFF lahko avdio-vizualne podatke, ki jih vsebuje, kodira ali dekodira programska oprema. AVI tako vsebuje podatke v koščkih v katerekoli shemi stiskanja, vključno s polnim okvirom. 

Imamo tudi prednosti kot tudi slabosti. Prednost je zagotovo to da, imamo na razpolago veliko koderjev, ki različno kodirajo in stiskajo AVI format, ima visoko kakovost zvoka, je na voljo vsem operacijskim sistemom, in ni potrebno imeti določenega programa za zagon datoteke. 
Kot slabost bi izpostavila da se pri stiskanju datotek, lahko pojavi izguba kakovosti videa in zvoka. 

Vsak je že videl kakšen oglas na internetu ali televiziji. Večina jih je zagotovo v formatu AVI, saj ko je datoteka stisnjena, se hitrejše prenaša. [8]

Zvok MIDI

 MIDI (Musical Instrument Digital Interface) je elektronski standardni protkol, s katerim lahko komunicirajo različne elektronske glasbene naprave. Kot primer komunikacija sintesajzerja in računalnika, ki sta povezana preko zvočne kartice, ter seveda tudi drugi električni inštrumenti in naprave, ki se uporabljajo pri ustvarjanju ali obdelavi glasbe. 

Protokol Midi prejema podatke in jih pošlje v naprej določene tone. Ko povežemo med seboj inštrument in računalnik, ko zaigramo določen ton, MIDI pošlje v računalnik signal, ki ga s pomočjo binarne kode razume ter točno pove kateri ton je bil zaigran. 

Nekaj MIDI parametrov, kot so NOTE ON ali NOTE OFF, ki sporoča pritisk tipke (tona) ter spust, NOTE NUMBER ki sporoči, katero tipko je uporabnik uporabil, VELOCITY, kako močno jo je pritisnil ter še nekaj ostalih. 

Se pravi z uporabo MIDI protokola, ko nekaj zaigramo na inštrument oziroma na napravo za ustvarjanje glasbe, se ta prenese v računalnik, in tam tudi shrani. potem lahko nadaljujemo z uporabo in obdelavo do končnega zvočnega posnetka. [9]