Na kratko bom opisal svoje izkušnje, opažanja in smisel predmeta Večpredstavnost in hipertekst. Začel bi na začetku, se pravi prve ure predmeta. Predmet je zelo dobro strukturiran in predstavljen nam, študentom. Profesor obravnava teme in snovi, ki jih nato pri asistentki še malo bolj podrobno pregledamo, se pogovorimo in s tem tudi utrdimo. Asistentka ves čas sporoča povratne informacije glede dela, kar je zelo dobro, saj lahko študentje hitro popravijo in izboljšajo napake. O določenih pogledih se lahko z asistentko tudi pogovorijo, predstavijo vidike, jih podkrepijo, asistentka pa te stvari pohvali ali pa študentom svetuje in predlaga, kako naj spremenijo da bodo stvari iz gledale in bile boljše.
Mislim, da smo se razdelili v pare, kjer smo skupaj izdelovali projekte in skupaj postavljali spletišče kot zelo dobro izkušnjo, saj smo morali o določenih stvareh in temah se pogovarjati in dogovarjati, da je vsakemu v paru bilo zadoščeno. Ko smo določeno tematiko obravnavali na začetku ure, in šele nato se lotili samega dela s primeri, se s tem naše znanje boljše utrdi.
Smisel postavitve in urejanja spletišča je načeloma zelo dobra izkušnja, saj kot bodoči učitelji ne vemo kaj in kako nas pričakuje kaj takega v zaposlitvi v šoli. Lahko da bo šola imela zunanje sodelavce, ki bodo skrbeli za spletišče šole, lahko bo neko spletišče že postavljeno in bo potrebno kaj dodelati, lahko pa bomo prepuščeni sami sebi. Ob tej izkušnji, se lahko spomnimo na predmet Večpredstavnost in hipertekst ter spletišče arnes, ki omogoča najboljšo rešitev postavitve spletne strani za neko šolo.