Refleksija vaj iz Grafike:

Zame je bila ta tematika najzahtevnejša, saj nimam občutka za grafično estetiko in posledično mi je sama izdelava izdelkov bila zelo zahtevna. Pri predstavitvi formatov se mi je zdelo,da je format TIFF bilo veliko lažje opisati kot format SVG, saj je bilo za format TIFF več informacij razloženih na predavanjih. Samo delo s programoma Inkscape in Gimp mi ni delalo veliko problemov, saj smo se srečali s tema programoma že v preteklosti.

Refleksija vaj iz Video/Zvok:

Zagotovo ena izmed novejših in zanimivejših tematik. Menim da je bila sama izdelava videa in vključitev zvoka zelo izkustvena vaja za delanje s programi za oblikovanje in ustvarjanje videoposnetkov. Pri izdelavi samih izdelkov nisem imela težav, saj sem našla veliko informacij na spletu. Pri opisu formatov sem si pomagala veliko s predavanji in tudi literature sem našla zadosti. Prav tako pa sem se dobro znašla z uporabo programov za ustvarjanje in oblikovanje videoposnetkov, saj niso tako zahtevni za uporabo. Zagotovo bom še nekoliko izven študijskih dejavnosti posegla po teh programih.

Refleksija vaj iz Infografike:

Ker sva se s Tonijem odločila, da bo najina spletna stran skozi celoten projekt imela za rdečo nit grafiko, sva se odločila, da na to naveževa tudi Infografiko. Sama uporaba programov ni bila tako zahtevna, v veliko pomoč so mi bile prosojnice, ki jih je objavila asistentka. Zanimivo mi je bilo, ker sva s Tonijem skupaj izdelovala infografiko, kjub temu, da je vsak naredil svojo stran plakata, je nastal izdelek kot celota. Pri sami odločitvi za temo infografike sva sprva bila zelo neodločna, vendar naju je asistentka usmerila v pravo smer.

Refleksija na splošno:

Menim, da so vaje odlična ponovitev predavanj in hkrati omogočajo samostojno delovanje. Vsaka skupina oz. posameznik je lahko napredoval v lastnem tempu, saj nam je asistentka pustila prosto pot pri organiziranju tega projekta.

Refleksija dela v paru:

Kljub temu,da je lahko delo v paru zahtevno, sva se s Tonijem dobro organizirala in si ustrezno razdelila skupinsko delo.