V sklopu grafika je predstavljen teoretični del rastrske in vektorske grafike. Bolj podrobneje sta predstavljena formata TIFF in SVG. Prikazana pa sta tudi po dva primera izdelave tako rastrske kot tudi vektorske slike.